Monika Skala

Monika

Skala

Zürich

🇨🇭 Switzerland

Studio Name

Monika Skala Photography